• Olá Visitante, se gosta do forum e pretende contribuir com um donativo para auxiliar nos encargos financeiros inerentes ao alojamento desta plataforma, pode encontrar mais informações sobre os várias formas disponíveis para o fazer no seguinte tópico: leia mais... O seu contributo é importante! Obrigado.
Odisseias

Aí está...o principio do fim do CS

katy

GF Prata
Entrou
Set 23, 2006
Mensagens
288
Gostos Recebidos
1
Aí está...o principio do fim do CS
Boas a todos

A noticia saíu só em holandês mas podem fazer a tradução que já vão entender.
Saiba-se que a tradução do google nunca é uma tradução á letra...deixo o pedido a quem domine esta lingua que deixe uma tradução para pt.

Obrigado.


Anti-cardshare bij CanalDigitaal van start

Vanaf vandaag – dinsdag 10 januari 2012 – heeft het Luxemburgse bedrijf bij haar Nederlandse tv-aanbieder CanalDigitaal de anti-cardshare beveiligingsoptie ingevoerd. Hierdoor is het delen van de smartcard – ook wel cardsharing genoemd – beperkt.

Het delen van het abonnement van één smartcard is vanaf vandaag beperkt tot vier clients. Omdat bij de anti-cardsplit beveiliging een standaard waarde van twee clients geldt, dient de CanalDigitaal smartcard te worden opgewaardeerd naar kaartversie I4A. Alleen de smartcard die met deze kaartversie voorzien is kan tegelijk vier clients aansturen. In alle andere gevallen kan men slechts twee clients aansturen. U kunt wel uw smartcard voorzien van de kaartversie I4A. U dient dan het volgende te doen:

Indien u een door CanalDigitaal gecertificeerde satellietontvanger heeft dan hoeft u niets te doen. CanalDigitaal heeft de afgelopen maand de nodige software reeds naar uw kaart gestuurd. Door CanalDigitaal gecertificeerde ontvangers zijn ook uitvoerig getest geweest en u zal dan ook geen enkel verschil merken in de werking. Deze ontvangers zullen werken zoals voorheen en U zal geen enkele beperking opmerken.

U bezit een Linux satellietontvanger, bijvoorbeeld van de merken Dreambox, VU+, Clark Tech of Xtrend. U dient in dit geval uw satellietontvanger te voorzien van de laatste firmwareversie van de door uw gebruikte firmware. U kunt de nieuwste versie van de OpenPLi firmware bijvoorbeeld laden via ***.openpli.org. Deze firmware dient u te voorzien van de softcam CCcam versie 2. 3.0 Alleen met deze wordt uw smartcard met een nieuwe kaartversie voorzien. Kaartversie nummer kan je opvragen in OpenPLi met de Blauwe toets / PPanels / CCcam / Smartcard Info. De kaartversie wordt echter bij Cccam 2. 3.0 stapsgewijs van nieuwe firmware voorzien. Mocht uw smartcard dus meerdere kaartupdates gemist hebben dan dient u de smartcard enige seconden uit de smartcardlezer te halen. Wanneer u de smartcard weer in de smartcardlezer stopt wordt de volgende kaartupdate op de smartcard geïnstalleerd. U herhaalt deze handelingen tot u bij de smartcard info de kaartversie I4A ziet. U kunt vanaf dat moment vier clients tegelijk aansturen. U dient voor de kaartupdate uw satellietontvanger op één van de Nederlandse zenders af te stemmen. Let op! Als u een oude Mediaguard2 smartcard gebruikt dan kan u geen gebruik van CCcam versie 2. 3.0 maken omdat deze de Mediaguard2 smartcard niet langer ondersteund.

U bezit een Linux satellietontvanger, bijvoorbeeld van de merken Dreambox, VU+, Clark Tech of Xtrend en u gebruikt de OSCam softcam. U dient in dit geval uw satellietontvanger te voorzien van de laatste firmwareversie van de door uw gebruikte firmware. U dient in dit geval de OSCam softcam versie OSCam Experimental te gebruiken. OSCam kan helaas het versienummer niet weergeven. Wanneer de kaartversie niet I4A is dan kan men de smartcard naar deze kaartversie updaten door de satellietontvanger enige tijd met de smartcard in de interne kaartlezer af te stemmen op één van de Nederlandse zenders. U hoeft met OSCam Experimentel niet de smartcard enige keren uit de kaartlezer te verwijderen. De kaartupdates worden namelijk automatisch na elkaar geïnstalleerd.

Als uw smartcard is voorzien van de kaartversie I4A kunt u maximaal vier clients met één smartcard aansturen. Wanneer men gebruik maakt Linux satellietontvangers wordt elk opgenomen programma als één client beschouwd. Dit omdat Linux satellietontvangers het opgenomen programma ongecodeerd op de harde schijf plaatst. Maakt u gebruik van door CanalDigitaal gecertificeerde CI-satellietontvangers met opnamemogelijkheden dan worden opgenomen programma’s NIET als client gerekend. Dit omdat gecertificeerde satellietontvangers de programma’s gecodeerd op de harde schijf plaatsen. U kunt dus bij gebruik van gecertificeerde satellietontvangers zoveel programma’s tegelijk opnemen tot de hardwarematige beperking van de gebruikte gecertificeerde programma’s. U dient het gecodeerd opgenomen programma binnen 2 dagen na opname wel via de satellietontvanger te decoderen. Door CanalDigitaal gecertificeerde ontvangers doen dit automatisch. Mocht u toch vragen hierover hebben kunt u deze stellen op ***.satellietforum.com.

Er zijn op dit moment veel speculaties over de werking van de anti-cardsplit beveiliging. Omdat de beveiliging al enige tijd bij de Belgische M7 Group S.A tv-aanbieders TV VLAANDEREN en TéléSAT operationeel is kunnen we enkele van deze speculaties nader onder de loep nemen en ook weerspreken.

Overlappende opnamen zijn gewoon mogelijk. Wanneer u in de satellietontvanger – ook Linux satellietontvangers - als optie heeft ingesteld dat een opgenomen programma een x aantal minuten voor het begin van het programma moet worden gestart en na afloop van het programma een x aantal minuten dient door te lopen is dat mogelijk. De gehele duur van het opgenomen programma – dus inclusief extra tijd voor en na de duur van het opgenomen programma – wordt gewoon als 1 client gerekend.

Wanneer men gebruik maakt van een standaard SmartWi configuratie (basisstation en drie clients) kan men zonder problemen gelijktijdig op alle drie de aanwezige clients snel doorzappen.

Wanneer u een softcam als Cccam in uw Linuxontvanger gebruikt dan is het aan te raden om interne limitering instelmogelijkheden (4 per 10 sec) van de softcam niet te activeren. Hierdoor wordt in de meeste gevallen het aantal beschikbare clients nadelig beïnvloedt. Doet u dat wel, dan zal u veel trager kunnen zappen. Zonder deze limiet kan u net zoals voorheen snel zappen, deze anti cardshare heeft daar geen moeite mee.

Er wordt op forums ten onrechte gesteld dat gecertificeerde ontvangers problemen zouden hebben bij snel zappen, dat is niet het geval. Geen enkele ontvanger die wij getest hebben ging op zwart bij snel zappen.

De meeste Linux ontvangers op de markt hebben een hardwarematige limiet van 4 zenders per actieve tuner die ze simultaan kunnen demuxen. Dat ligt niet aan de anti cardshare, maar is gewoon een beperking van de ontvanger.

Bovenstaand is alleen van toepassing als u met uw eigen smartcard intern in uw eigen woning de smartcard deelt. Werking bij externe cardsharing tussen meerdere eindgebruikers zorgt voor een andere werking van de anti-cardsplit beveiliging. U dient er ook rekening mee te houden dat extern via internet delen van de smartcard (cardsharing) strafbaar is.

In de afgelopen maanden hebben er diverse acties van Europese tv-aanbieders – inclusief CanalDigitaal en TV Vlaanderen – plaatsgevonden tegen externe cardsharing via internet plaatsgevonden. Zo zijn deze week door het cardshare-team van de M7 Group S.A opnieuw meer dan 100 servers blootgelegd. De kaarten zullen per direct geblokkeerd worden en er wordt aangifte bij de politie gedaan tegen de eigenaars van deze kaarten. Deze acties zullen verder blijven lopen, ook na het invoeren van deze nieuwe maatregel tegen het cardsharen.Fonte...Satéllite magazine

Cumpts.
katy

NOTA: esta noticia não é totalmente verdadeira...por lapso e má compreenção , a posteei...serve a mesma para imformação
 
Última edição:

carinacruz

GF Bronze
Entrou
Set 30, 2011
Mensagens
14
Gostos Recebidos
0
aqui fica a versao em portugues
Compartilhamento anti-Card no início da CanalDigitaal

A partir de hoje – terça-feira, 10 de Janeiro de 2012 –, a empresa de Luxemburgo no seu provedor de tv holandês, CanalDigitaal introduziu a opção de segurança de compartilhamento anti-card. Esta é a parte do smart card – também chamado chamada cardsharing – limitado.

As partes da assinatura de um cartão inteligente está começando hoje, limitada a quatro clientes. Porque a segurança anti-card dividir um valor padrão de dois clientes, o cartão inteligente para fazer o upgrade para mapear versão CanalDigitaal I4A. Apenas o cartão inteligente com esta versão do mapa é equipado com quatro clientes podem simultaneamente. Em todos os outros casos, apenas dois clientes. Você pode seu cartão inteligente com a versão de cartão I4A. Você deve fazer o seguinte:

Se você é uma autenticada pelo receptor de satélite de CanalDigitaal do que você não precisa fazer nada. CanalDigitaal tem o mês passado o software necessário já enviado para seu mapa. Por CanalDigitaal certificadas receptores são também foi amplamente testados e você, em seguida, não será também nenhuma diferença na operação. Esses destinatários funcionará como antes e você não notará nenhuma restrição.

Se você tiver um receptor de satélite de Linux, por exemplo das marcas Dreambox, VU +, Clark Tech ou Xtrend. Você deve neste caso o receptor de satélite com a versão de firmware mais recente de seu firmware. Você pode baixar a versão mais recente do firmware OpenPLi por exemplo, carregamento via ***. openpli.org. Este firmware deve lhe fornecer softcam CCcam versão 2. 3.0 Só com isso é seu cartão inteligente com uma nova versão do mapa. Número de versão do mapa que você pode entrar em OpenPLi com o azul chave/PPanels/CCcam/Smart card Info. No entanto, a versão de mapa 2 Cccam. 3.0 firmware novo passo a passo. Se seu cartão inteligente, assim que você deve ter faltado atualiza vários mapa o cartão inteligente apenas segundos da leitora de cartão inteligente. Quando você usa o cartão inteligente na leitora de cartão inteligente pára a próxima actualização do mapa instalada sobre o Smart Card. Você repetir essas ações até chegar a informação de cartão inteligente uma versão de mapa ver I4A. Você pode desde que os quatro clientes tempo a qualquer momento. Você deve atualizar o mapa de seu receptor de satélite para sintonizar canais em um dos holandeses. Beware! Se você tiver um antigo Mediaguard2 smart card utilizado, você não pode usar CCcam versão 2. 3.0 invalidate estas Mediaguard2 smart card não é mais suportado.

Se você tiver um receptor de satélite do Linux, por exemplo das marcas Dreambox, VU +, Clark Tech ou Xtrend e você usa o softcam OSCam. Você deve neste caso o receptor de satélite com a versão de firmware mais recente de seu firmware. Neste caso, você deve o OSCam versão softcam OSCam Experimental para usar. Infelizmente, a versão número exibição não OSCam. Quando a versão de mapa não é o cartão inteligente para I4A do que um pode esta versão de atualização do mapa pelo receptor de satélite algum tempo com o smart card no leitor de cartão interno Sintonize um dos canais de holandês. Você tem que fazer com o smart card que oscam Experimentel apenas não vezes para remover o leitor de cartão. As atualizações de mapa serão instaladas automaticamente após o outro.

Se o cartão inteligente é equipado com o mapa você pode criar até quatro clientes com versão de I4A um cartão inteligente. Quando um usa Linux receptores de satélite, cada programa incluído, considerado como um único cliente. Isto é porque Linux receptores de satélite a gravada mostram não criptografados no disco rígido. Você usar por CanalDigitaal certificada CI-satélite receptores com recursos de gravação de ser incluídos programas não são contados como um cliente. Isto é porque certificados receptores de satélite programas codificados no disco rígido. Portanto, você pode usar de receptores de satélite certificadas que tantos programas gravar simultaneamente até à limitação do hardware do certificado utilizado programas. Você deve incluir o programa codificado dentro de 2 dias após a gravação através do receptor de satélite para decodificar. CanalDigitaal certificada receptores fazem isso automaticamente. Se você ainda tiver dúvidas sobre isso você pode definir em ***. satellietforum.com.

Atualmente existem muitas especulações sobre os efeitos da segurança de cartão anti-split. Porque segurança por algum tempo nos provedores de tv do s. a belga M7 grupo TV VLAANDEREN e TéléSAT está operacional, podemos olhar para algumas dessas especulações e também contradizer.

Gravações sobrepostas são apenas possíveis. Quando você estiver no receptor de satélite – também Linux satélite receptores-se opção definida que incluiu um programa um número x de minutos antes do início do início do programa e após a conclusão do programa, um número x de minutos que devem a pé é possível. Toda a duração do programa gravado – incluindo o tempo extra antes e após a duração do programa gravado – é contado como apenas 1 cliente.

Quando um usa uma configuração de SmartWi padrão (estação rádio-base e três clientes) pode-se sem problemas usando clientes existentes simultaneamente em todos os três doorzappen rapidamente.

Quando você usa um softcam se Cccam em seu receptor de Linux é aconselhável para limitar os ajustes internos (4 por 10 seg) do softcam não ativar. Isto na maioria dos casos afetará adversamente o número de clientes disponíveis. Se você fizer isso, então você pode zap será muito mais lento. Sem esse limite, você pode apenas rapidamente como antes, esta percentagem tem não zap anti dificuldade de cartão.

Lá é em fóruns erradamente afirmou que certificada receptores teria problemas rápido zapping, que não é o caso. Nenhum receptor que nós testamos passou para preto para zapping rápido.

A maioria dos receptores de Linux no mercado têm um limite de hardware de 4 canais por sintonizador ativo que eles podem simultaneamente demux. Isto é não o anti compartilhamento de cartão, mas é apenas uma limitação do receptor.

O acima se aplica somente se você estiver usando seu próprio cartão inteligente interno em suas próprias ações de casa o cartão inteligente. Cooperação em cardsharing externo entre vários usuários finais garante outros efeitos de segurança de cartão anti-split. Você deve também Anotação que externos via internet a partilha do smart card (cardsharing) é punível.

Nos últimos meses há diversas ações de provedores de tv Europeia – incluindo CanalDigitaal e TV Vlaanderen – colocar contra cardsharing externa através da internet. Assim esta semana pela equipe de compartilhamento do cartão de s. ao grupo M7 novamente descoberto mais de 100 servidores. Os cartões serão bloqueados imediatamente e são feitos há declaração à polícia contra os proprietários dessas placas. Estas acções continuará a ser executado, mesmo após a introdução desta nova medida contra o cardsharen.


Fonte...Revista Satéllite

Cumpts. carinacruz
 

katy

GF Prata
Entrou
Set 23, 2006
Mensagens
288
Gostos Recebidos
1
Olá colega...obrigado pela tradução.
Cumpts.
katy
 

JOCAR

GF Ouro
Entrou
Ago 15, 2007
Mensagens
7,002
Gostos Recebidos
0
isto so servirá para fazer andar á roda a cabeça de muitos.
 
Topo